Send data, Flash - PHP

Hi!

I am trying to learn ActionScript 3 and now I am trying to learn about sending actionscript data - PHP.

Now to the problem:

No data are sent when I use this code and I hope you can help me to find out what’s wrong.

I am sending the variables message and userid, that you can se in the code…

// här görs ett objekt av typen URLLoader
var loader:URLLoader = new URLLoader();

// här lägger vi till en lyssnare som körs när vi får svar från servern
loader.addEventListener(Event.COMPLETE, completeHandler);

// här görs ett URLRequest-objekt
var req:URLRequest = new URLRequest('http://localhost/flash/message.php');

// Här sätter du vilken metod du vill använda
req.method = URLRequestMethod.POST;
 
// här läggs variablerna du satte upp tidigare, in i request.data
req.data = new URLVariables("message=the+messaget&userid=1");
 
// här sätter vi vilken typ av data vi skickar
loader.dataFormat = URLLoaderDataFormat.VARIABLES;

/*try
{
  // här prövar vi att skicka variablerna
  loader.load(req);
}
catch (error:Error)
{
  // ifall det inte gick att skicka av nån anledning körs catch:en
  trace("Meddelandena kundea inte laddas.");
}*/
 
// här är funktionen som körs när vi fått svar från servern
function completeHandler(event:Event):void
{
  // här kan vi plocka ut svaret vi får från PHP
  trace(event.target.data.welcomeMessage);
}

Thanks :slight_smile:

//WebbHelp